Magazynowanie i dystrybucja opon samochodowych, analiza możliwości usprawnienia procesów logistycznych

81 stron, 49 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Istota procesów dystrybucji 4
1. Dystrybucja we współczesnej logistyce 4
2. Struktura dystrybucji 9
3. Kanały dystrybucji 13
4. System HL w procesie dystrybucji 16
5. Systemy informatyczne wspomagające procesy dystrybucji 20

Rozdział 2. Magazynowanie i transport wewnętrzny w procesach magazynowania 27
1. Infrastruktura transportu w przedsiębiorstwie 27
2. Ogólne zasady gospodarki magazynowej i logistyka magazynowa – transport wewnętrzny 30
3. Struktura podmiotowa gospodarki i zapasów rzeczowych a procesy magazynowe 36
4. Sprzęt do transportu wewnętrznego stosowany w procesach magazynowania opon 44

Rozdział 3. Procesy magazynowania i dystrybucji w magazynie opon samochodowych 47
1. Charakterystyka magazynów 47
3.1. Urządzenia do składowania 52
3.2. Środki i urządzenia transportowe 64
2. Dystrybucja –jej kanały 69
3.Kierunki i możliwości usprawnienia analizowanych procesów. 72

Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis tablic 80
Spis rysunków 81

image_pdf