M-banking – nowa usługa w bankowości

Praca magisterska: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
Praca znakomicie oceniona przez promotora i recenzenta (ocena 5).

Wstęp 3
1. Regulacje prawne 4
2.Technologie i rozwiązania stosowane w bankowości przez telefony komórkowe 7
2.1. Telefonia komórkowa – historia i przyszłość 7
2.2. Telefony komórkowe – narzędzia m-bankingu 14
2.3. WAP – mobilny internet 16
2.4. SMS – krótkie wiadomości tekstowe 18
2.5. SIM Application Toolkit (SAT) 19
2.6. Bluetooth 20
2.7. Płatności kartą przez telefon komórkowy 21
2.8. Portfel elektroniczny 24
2.9. Systemy bankowości mobilnej 25
3. Usługi oferowane przez Mobile Banking 28
3.1. Wprowadzenie 28
3.2. Bankowość elektroniczna prekursorem m-bankingu 29
3.3. M-banking na świecie 37
3.3.1. Expandia Banka 39
3.3.2. Bank of Asia 41
3.3.4. Euronet 42
3.3.5. Citibank 47
3.4. m-banking w Polsce 50
3.4.1. Wprowadzenie 50
3.4.2. BZ WBK 51
3.4.3. mBank 56
3.4.4. BPH PBK 60
3.4.5. Raiffeisen Bank 61
3.4.6. ING Bank Śląski 64
3.4.7. Nordea Bank Polska 69
3.4.8. MultiBank 73
4. Bezpieczeństwo 76
4.1. Wprowadzenie 76
4.2. Zagrożenia przestępcze dla bankowości elektronicznej 77
4.3. Metody zabezpieczeń stosowane w bankowości elektronicznej 78
4.4. WTLS (Wireless Transport Layer Security) i SSL (Secure Socket Layer) – szyfrowanie transmisji WAP 82
4.5. WIM (Wireless Identity Module) 84
4.6. Inne metody zabezpieczeń stosowane przez banki 85
5. Porównanie ofert operatorów polskich w zakresie usług mobilnych 87
5.1. Wprowadzenie 87
5.2. Plus GSM 87
5.3. Era 92
5.3. Idea 94
Zakończenie i wnioski 97
Literatura 98
Załącznik 1: Spis Tabel 100
Załącznik 2: Spis Rysunków 101
Załącznik 3: Spis Wykresów 102

image_pdf