Ludzkość u progu XXI wieku – spojrzenie na współczesność

Praca magisterska obroniona na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 152 strony.

ROZDZIAŁ I – Charakter współczesnych przemian cywilizacyjnych – słowo wstępne – s.5.
1. Przykłady periodyzacji dziejów cywilizacji – s.6.
2. Początek nowej cywilizacji – s.11.

ROZDZIAŁ II – Ruch New Age – s.14.
1. Źródła inspiracji ideologicznej, próba zdefiniowania – s.15.
1.1. Sekciarstwo gnostyckie – s.16.
1.2. Ezoteryczny judaizm (Kabała) – s.18.
1.3. Okultyzm, spirytyzm, magia, „neopoganizm” – s.19.
1.4. Teozofia – s.22.
1.5. Związki z masonerią – s.24.
1.6. Psychologia, psychoanaliza, psychotechniki – s.25.
1.7. Inne źródła – s.27.
1.8. Czym jest nowa era – s.28.
2. Główne idee New Age – s.31.
3. Atrakcyjność New Age – s.37.
4. Czym jest New Age – s.41.

ROZDZIAŁ III – Rola globalizacji we współczesnym świecie – s.43.
1. Czym jest „globalizacja” – charakterystyka pojęcia – s.44.
2. Wybrane przejawy globalizacji gospodarki światowej – s.50.
3. Wyzwania i zagrożenia związane z globalizacją – s.54.
4. Miejsce państwa w dobie globalizacji – s.57.
5. Jednostka a globalizacja.

ROZDZIAŁ IV – Kryzysy myślenia – s.66.

ROZDZIAŁ V – Obyczaje w życiu współczesnego człowieka – s.80.

ROZDZIAŁ VI – Oto rozrywka – s.94.
1. Telewizja – muza mas – s.95.
2. Dewaluacja wartości – s.106.
3. Ale telewizja to nie wszystko … – s.110.

ROZDZIAŁ VII – Kryzys przyszłości – s.113.
1. Wyczerpanie nadziei – s.116.
2. Dwa końce wieku – s.120.
3. Pieniądz, przyszłość i „duch kapitalizmu” – s.123.
4. Państwo, naród i czas historii – s.128.
5. Religia i przeszłość, ideologia i przyszłość – s.134.

ZAKOŃCZENIE – s.144.
Spis rysunków – s.145.
Bibliografia – s.146.

image_pdf