Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I DYSTRYBUCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM NA PRZYKŁADZIE SKLEPU INTERNETOWEGO JEANS-ONLINE

Opisuje logistykę zaopatrzenia, dystrybucji oraz cały schemat funkcjonowania sklepu internetowego

Spis treści

Wstęp 3
Summary 6

Rozdział 1 Definicje logistyki i jej zastosowanie w praktyce 8
1.1 Pojęcie i definicje logistyki 8
1.2 Znaczenie logistyki w gospodarce 12
1.3 Logistyka zaopatrzenia 19
1.4 Logistyka dystrybucji 26

Rozdział 2 Logistyka sklepu internetowego 31
2.1 Specyfika prowadzenia sklepu internetowego 31
2.2 Logistyka usług w sieci internetowej 37
2.3 Wpływ logistyki na rozwój sklepów internetowych 42

Rozdział 3 Ocena funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i dystrybucji w firmie Jeans-Online 45
3.1 Charakterystyka firmy Jeans-Online 45
3.2 Analiza logistyki zaopatrzenia w firmie Jeans-online 47
3.3 Analiza logistyki dystrybucji w firmie Jeans-online 49

Podsumowanie 52
Bibliografia 54
Spis rysunków 57
Spis tabel 58

image_pdf