Logistyka w gospodarce materiałowej

60 stron, 24 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. GOSPODARKA MAGAZYNOWA 5
2.1. Charakterystyka i zasady zagospodarowania obiektów magazynowych 5
2.1.1. Podział powierzchni, przestrzeni i wysokości magazynu 5
2.1.2. Wymagane instalacje technologiczne i budowlane w magazynach 7
2.2. Charakterystyka i podział wyposażenia magazynów 9
2.3. Technologiczne procesy magazynowe – zasady pracy w magazynach 17
2.3.1. Charakterystyka prac o systemie ręcznym 17
2.3.2. Technologia prac obsługiwana wózkami widłowymi, układnicami regałowymi 22

ROZDZIAŁ II.  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM 29
3.1. Istota organizowania gospodarki magazynowej 29
3.2. Struktura organizowania gospodarki magazynowej 32
3.2.1. Usprawnienia struktury organizowania gospodarki magazynowej 32
3.2.2. Wspomaganie komputerowe przy prowadzeniu ewidencji stanu i ruchu towarów w magazynach 34
3.2.3. Wykorzystanie systemu kodów kreskowych w ewidencji magazynowej 37

ROZDZIAŁ III.  NOWOCZESNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA WSPOMAGANIA PROCESU MAGAZYNOWEGO 43
3.1. Rola i znaczenie informatycznych procesów wspomagania 43
3.2. Oprogramowania wspomagające proces magazynowy 47

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 60

image_pdf