Logistyczne system wymiany danych elektronicznych EDI

54 strony, 36 pozycji w bibliografii

Streszczenie

Wstęp

Rozdział I. Obszary informatyzacji w logistyce

Rozdział II.  Informatyzacja w systemach informacyjnych logistyki
2.1. Strumienie informacyjne w logistyce
2.2. Systemy informacyjne w logistyce

Rozdział III. Logistyczny system informacji

Rozdział IV.  EDI – elektroniczna wymiana danych w logistyce
4.1. Rola EDI
4.2. Cele EDI

Rozdział V. Ogólna charakterystyka standardów EDI
5.1. Standard UN/EDIFACT i jego komunikaty
5.2.  EANCOM jako podstandard edifact

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia

image_pdf