Licytacja publiczna w ramach egzekucji z nieruchomości

83 strony, 67 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I. PRZETARG JAKO FORMA ZAWARCIA UMOWY W ŚWIETLE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO    5
1.1. Pojęcie przetargu    5
1.2. Rodzaje przetargów    8
1.3. Warunki przetargu    17
1.4. Ekonomiczny aspekt przetargów    25
1.5. Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu    27

ROZDZIAŁ II. LICYTACJA PUBLICZNA W RAMACH EGZEKUCJI  Z NIERUCHOMOŚCI    33
2.1. Wpis o wszczęcie egzekucji z nieruchomości    33
2.2. Obwieszczenie o licytacji    34
2.3. Egzekucja z nieruchomości    43
2.4. Obowiązek złożenia rękojmi    47

ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIE O PRZYBICIU    50
3.1. Interpretacja przepisów kodeksowych dotyczących przybicia    50
3.2. Warunki formalne wydania postanowienia o przybiciu    53
3.3. Odmowa wydania postanowienia oraz wadliwość udzielenia przybicia    56
3.4. Zażalenie na postanowienie o przybiciu    58

ROZDZIAŁ IV. PRZYSĄDZENIE WŁASNOŚCI    65
4.1. Warunki wydania przez sąd postanowienia o przysądzeniu własności    66
4.2. Skutki prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności    69
4.3. Zażalenie na postanowienie    71

PODSUMOWANIE    76
BIBLIOGRAFIA    80

image_pdf