Leasing w praktyce. Na przykładzie SG Equipment Leasing

93 strony, 48 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Leasing    4
1.1 Podstawy prawne leasingu    4
1.2 Formy leasingu (operacyjny, finansowy, itd.)    12
1.3 Rynek leasingu    21

Rozdział II. Ubezpieczenia komunikacyjne    28
2.1 Istota ubezpieczeń    28
2.2 Rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, NNW, Assistance)    33
2.3 Ubezpieczenia flot samochodowych    39

Rozdział III. Firma leasingowa    50
3.1 SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. (forma prawna, wiadomości na temat firmy)    50
3.2 Usługi świadczone przez SG    53
3.3 Leasing samochodów    59

Rozdział IV. Oferta ubezpieczenia dla floty SG    64
4.1. Postanowienia ogólne ubezpieczenia floty SG    65
4.1.1. Klauzula zapłaty składki    74
4.1.2. Klauzula opłat manipulacyjnych    75
4.1.3. Klauzula potrąceń amortyzacyjnych    75
4.1.4. Klauzula automatycznego pokrycia    75
4.1.5 Klauzula badań technicznych    75
4.1.6. Klauzula potrącania rat składek    76
4.1.7. Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie    76
4.1.8. Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych przez przewożony ładunek    77
4.1.9. Klauzula czynnika termicznego lub chemicznego    77
4.1.10. Klauzula umów wieloletnich    77
4.1.11.Klauzula deprecjacji wartości pojazdów    78
4.1.12. Klauzula deprecjacji wartości pojazdu    80
4.1.13. Klauzula deprecjacji wartości pojazdów    81
4.1.14.Klauzula początkowego ubezpieczenia krótkoterminowego    83
4.1.15. Klauzula oględzin    84

Zakończenie    88
Bibliografia    90
Spis tabel    93
Spis rysunków    93

image_pdf