Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

74 strony, 58 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1. Pojęcie finansowania przedsiębiorstwa 4
2. Źródła formy finansowania przedsiębiorstw 16
3. Rodzaje inwestycji 21

ROZDZIAŁ II. LEASING 27
1. Pojęcie , cechy i rodzaje leasingu 27
2. Przedmiot leasingu 35
3. Forma i treść umów leasingowych 38
4. Korzyści z leasingowej formy dzierżawy 44

ROZDZIAŁ III ANALIZA UMÓW LEASINGOWYCH 48
1. Zalety i wady leasingu 50
2. Ryzyka związane z zawarciem umowy leasingu 55
3. Rynek leasingu w Polsce i w Europie 61

ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 74

image_pdf