Leasing jako szczególna forma usług finansowych na przykładzie działalności BGŻ

89 stron, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Istota i klasyfikacja leasingu
1.1. Geneza leasingu
1.2. Istota i pojęcie leasingu
1.3. Klasyfikacja leasingu
1.3.1. Kryteria klasyfikacji leasingu
1.3.2. Ważniejsze kategorie leasingu

ROZDZIAŁ II. Leasing w rachunkowości
2.1. Regulacje prawne leasingu
2.1.1. MSR17
2.1.2. Prawo cywilne
2.1.3. Prawo bilansowe
2.1.4. Prawo podatkowe
2.1.4.1. Podatek dochodowy
2.1.4.2. Podatek VAT
2.2. Leasing w księgach rachunkowych
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego
2.4. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego
2.4.1. Ujęcie leasingu w sprawozdaniu finansowym

ROZDZIAŁ III. Finansowe aspekty leasingu
3.1. Analiza porównawcza leasing, a kredyt
3.2. Podstawy wyboru leasingu
3.2.1. Zalety
3.2.2 Wady
3.2.3 Korzyści

ROZDZIAŁ IV Analiza działalności leasingowej BGŻ Leasing Sp. z o.o.
4.1.Ogólna charakterystyka rozwoju rynku usług finansowych w Polsce
4.2. Działalność leasingowa BGŻ Leasing Sp. z o.o.
4.2.1. Charakterystyka BGŻ Leasing
4.2.2. Zakres i struktura przedmiotowa operacji leasingowych
4.2.3. Struktura podmiotów
4.2.4. Wartość transakcji leasingowych
4.2.5. Czas trwania leasingu
4.3. Próba określenia udziału BGŻ Leasing w rynku usług finansowych

Podsumowanie
Literatura
Załączniki
image_pdf