Leasing jako nowoczesna usługa finansowa na podstawie firmy Arval

58 stron, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka leasingu
1.1. Historia leasingu w Polsce
1.2. Definicja i rodzaje leasingu
1.2.1. Definicja leasingu
1.2.2. Rodzaje leasingu
1.3. Leasing a inne formy finansowania przedsiębiorstw
1.3.1. Leasing a środki własne przedsiębiorstw
1.3.2. Leasing a kredyt
1.3.3. Leasing a dzierżawa bądź najem
1.4. Zalety i wady leasingu

Rozdział 2. Charakterystyka oraz ogólne informacje o firmie Arval
2.1. Historia i ogólna charakterystyka firmy Arval
2.2. Struktura organizacyjna firmy Arval
2.3. Wynajem długoterminowy
2.4. CVO czyli CORPORATE VEHICLE OBSERVATORY

Rozdział 3. Ujęcie leasingu w firmie Arval
3.1. Realizacja umowy leasingowej
3.2. Uprawnienia i obowiązki leasingobiorcy
3.3. Rozwiązanie umowy leasingowej
3.4. Przykładowy leasing samochodu osobowego

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel, wykresów, schematów

image_pdf