Leasing jako forma kredytowania inwestycji

72 strony, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1.  Leasing jako forma kredytu rzeczowego 4
1.1. Istota, przedmiot i podmioty leasingu 4
1.2. Powstanie i rozwój leasingu 6
1.3. Leasing kategorią polskiego prawa cywilnego 10
1.4. Klasyfikacja leasingu 11
1.5. Leasing a inne formy kredytowania inwestycji 16

Rozdział 2. Leasing w prawie podatkowym i bilansowym 32
2.1. Leasing w świetle przepisów o podatku dochodowym 32
2.2. Leasing w świetle podatku od towarów i usługi 34
2.3. Leasing w księgach rachunkowych 42

Rozdział 3. Leasing w praktyce gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa BEL Leasing 51
3.1. Charakterystyka BEL Leasing 51
3.2. Warunki leasingu w BEL Leasing 54
3.3. Studium przypadku 59

Zakończenie 66
Bibliografia 68

image_pdf