Leasing, jako forma finansowania działalności gospodarczej

82 strony, 61 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Funkcjonowanie leasingu w warunkach gospodarki rynkowej 5
1.2. Rodzaje leasingu 9
1.2.1.Leasing finansowy 11
1.2.2.Leasing operacyjny 18
1.2.3. Inne rodzaje leasingu 20
1.3. Funkcje leasingu i jego gospodarcze wykorzystanie 24

Rozdział II. Uwarunkowania formalno-prawne leasingu w Polsce 27
2.1.Rozwój leasingu 31
2.2. Umowa leasingu według prawa polskiego 32
2.2.1. Podstawowe elementy umowy leasingu 33
2.2.2. Zawarcie umowy, wymagane dokumenty 38
2.2.3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron 43
2.2.4. Formy zabezpieczenia 46
2.2.5. Zakończenie umowy leasingu 48
2.4. Leasing w rachunkowości przedsiębiorstwa 51

Rozdział III. Leasing w praktyce gospodarczej 56
3.1. Korzyści wynikające ze stosowania leasingu 58
3.1.1. Korzyści finansowe transakcji leasingu 59
3.1.2. Korzyści związane z podatkiem dochodowym i podatkiem VAT 61
3.2. Ryzyko wykorzystania leasingu w działalności gospodarczej 63
3.2.1. Ryzyko finansowe a ryzyko prawne 66
3.3. Bariery wykorzystania leasingu w działalności gospodarczej 69
3.3.1. Bariery finansowe i prawne 71
3.4. Ocena polskich unormowań leasingowych na tle regulacji VI Dyrektywy UE 72

Zakończenie 77
Bibliografia: 79
Spis tabel 81
Spis rysunków 82

image_pdf