Leasing jako alternatywne źródło finansowania majątku

praca magisterska na 80 stron

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I. Cywilnoprawna charakterystyka leasingu i kredytu    4

1.1. Geneza leasingu i kredytu    4
1.2. Istota leasingu oraz jego cechy    6
1.3. Istota kredytu oraz jego cechy    10

ROZDZIAŁ II. Leasing jako źródło finansowania inwestycji firmy    16

2.1. Rodzaje leasingu    16
2.1.1. Leasing bezpośredni i pośredni    16
2.1.2. Leasing operacyjny i finansowy    18
2.2. Umowa leasingu    20
2.2.1. Strony umowy leasingu    20
2.2.2. Warunki zawarcia umowy leasingu    21
2.2.3. Prawa i obowiązki finansującego    27
2.2.4. Prawa i obowiązki korzystającego    29
2.2.5. Sposoby zabezpieczenia przedmiotu leasingu    30
2.2.6. Wypowiedzenie umowy leasingu    33

ROZDZIAŁ III.  Kredyt jako źródło finansowania majątku firmy    35

3.1. Rodzaje kredytów    35
3.2. Umowa kredytu    39
3.2.1. Strony umowy kredytu    39
3.2.2. Warunki zawarcia umowy kredytowej    40
3.2.3. Prawa i obowiązki stron umowy kredytowej    44
3.2.4. Formy zabezpieczenia kredytu    46
3.2.5. Wypowiedzenie umowy kredytu    54

ROZDZIAŁ IV. Opłacalność inwestycji finansowanych w formie leasingu i w formie kredytu bankowego – analiza porównawcza    56

4.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu i w formie kredytu bankowego    56
4.2. Podatkowe skutki umowy leasingu i kredytu    60
4.3. Ryzyko związane z umową leasingu i kredytu    64
4.4. Wady i zalety leasingu i kredytu    65

ZAKOŃCZENIE    74
BIBLIOGRAFIA    78
Spis tabel i rysunków    80

image_pdf