Kulturowe różnice w podejściu do edukacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Ma 75 stron.

Wstęp.

Rozdział 1. Wizje szkolnictwa i edukacji w świetle literatury przedmiotu.
1.1. Tradycyjne i współczesne poglądy na wykształcenie.
1.2. Istota i zakres demokratyzacji szkolnictwa.

Rozdział 2. Główne funkcje szkoły amerykańskiej.
2.1. Amerykański system oświatowy.
2.2. Efektywność szkolnictwa amerykańskiego.
2.3. Historyczne i kulturowe podłoże modeli nauczania.

Rozdział 3. Organizacja i zadania szkolnictwa w Polsce.
3.1. Model szkoły polskiej w świetle założeń reformy oświaty.
3.2. Czynniki warunkujące efektywność szkolnictwa polskiego.
3.1.1. Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego.
3.1.2. Liceum profilowane.

Rozdział 4. Historyczne i kulturowe uwarunkowania różnic w nauczaniu.
4.1. Amerykańskie reformy edukacyjne.
4.2. Tendencje unifikacji systemów oświatowych w świecie.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel i rysunków.

image_pdf