Kulturotwórcza rola mediów w tworzeniu wspólnoty

56 stron, 22 pozycje w bibliografii

Wstęp

I. Media.
1.1. Pojecie mediów.
1.2. Rola mediów.
1.3. Odbiorcy i publiczność.

II. Kultura.
1.2. Rozumienie słowo kultura
2.2. Wpływ kultury na grupy społeczne.

III. Wspólnota.
3.1. Pojecie wspólnoty- wspólnota jako społeczeństwo.
3.2. Czynniki kształtujące wspólnotę- kultura.
3.3. Formy kultury masowej kształtujące wspólnotę
3.4. Jednostka w społeczeństwie- człowiek tworzy wspólnotę.

IV. Media a wspólnota.
4.1. Media w tworzeniu wspólnoty.
4.2. Wpływ pozytywny i negatywny mediów na wspólnotę.
4.3. Media łączą i dzielą- twórcy mediów, twórcy wspólnoty i podziałów społecznych

Zakończenie
Bibliografia
image_pdf