Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

90 stron, 64 pozycje w bibliografii

Streszczenie    1

1. Wprowadzenie    3
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu    3
1.2. Przedmiot    5

2. Przegląd literatury    7
2.1. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania bhp w przedsiębiorstwie    7
2.1.1. Istota kultury bezpieczeństwa i systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy    7
2.1.2. Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie    14
2.1.3. Rola środków ochrony indywidualnej w zakładowym systemie zarządzania BHP    19
2.1.4. Zastosowanie ergonomii w przedsiębiorstwie przesłanki systemowe    22
2.2 Determinanty systemu ochrony pracy    30
2.1. Struktura systemu ochrony pracy i związane z nim zadania nauki w uregulowaniach prawnych    30
2.2. Bhp w przedsiębiorstwie – model analizy kosztów i korzyści    33
2.3. Indywidualne uwarunkowania bezpiecznych zachowań pracowników    37
2.3. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy    44
2.3.1. Propozycje zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy    44
2.3.2. Listy kontrolne jako narzędzia do oceny warunków pracy    48
2.3.3. Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i ocena skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy    51

3. Analiza badań własnych    54
3.1. Metodologia badań własnych    54
3.1.1. Cel, problem oraz hipotezy badawcze    54
3.1.2. Techniki stosowane w badaniach    55
3.2. Charakterystyka osób badanych    59
3.3. Wyniki badań i interpretacja wyników    62

4. Zdrowie a kultura bezpieczeństwa pracy    70

Zakończenie    80
Bibliografia    82
Spis tabel    86
Spis rysunków    86
Ankieta    88

image_pdf