Kształtowanie stawki ubezpieczeniowej w odniesieniu do ryzyka NNW w przedsiębiorstwie Allianz

62 strony, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Istota i pojęcie ubezpieczeń
1. Definicja pojęcie i funkcje ubezpieczenia
2. Rodzaje ochrony ubezpieczeniowej
3. Analiza kontraktu ubezpieczeniowego

Rozdział II.
Ryzyko jako przedmiot ubezpieczeń
1. Przegląd definicji i kategorii ryzyka
2. Znaczenie i istota ryzyka w ubezpieczeniach
3. Deklaracja ryzyka w umowie ubezpieczenia
3.1. Powinności ubezpieczeniowe
3.2. Ocena zadeklarowanego ryzyka
3.3. System deklaracji ryzyka

Rozdział III.
Stawka ubezpieczeniowa w odniesieniu do NNW na przykładzie przedsiębiorstwa Allianz
1. Ogólne informacje na temat Allianz
2. Usługi świadczone przez Allianz
3. Kształtowanie się stawki ubezpieczeniowej w Allianz na przykładzie NNW

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf