Kształtowanie stawki ubezpieczeniowej w odniesieniu do ryzyka NNW w przedsiębiorstwie Allianz

62 strony, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Istota i pojęcie ubezpieczeń
1. Definicja pojęcie i funkcje ubezpieczenia
2. Rodzaje ochrony ubezpieczeniowej
3. Analiza kontraktu ubezpieczeniowego

Rozdział II.
Ryzyko jako przedmiot ubezpieczeń
1. Przegląd definicji i kategorii ryzyka
2. Znaczenie i istota ryzyka w ubezpieczeniach
3. Deklaracja ryzyka w umowie ubezpieczenia
3.1. Powinności ubezpieczeniowe
3.2. Ocena zadeklarowanego ryzyka
3.3. System deklaracji ryzyka

Rozdział III.
Stawka ubezpieczeniowa w odniesieniu do NNW na przykładzie przedsiębiorstwa Allianz
1. Ogólne informacje na temat Allianz
2. Usługi świadczone przez Allianz
3. Kształtowanie się stawki ubezpieczeniowej w Allianz na przykładzie NNW

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

ze Wstępu

Kształtowanie stawki ubezpieczeniowej dla ryzyka NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) polega na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia szkody oraz jej ewentualnej wysokości. Czynniki, które wpływają na wysokość stawki ubezpieczeniowej, to m.in. branża, w której działa przedsiębiorstwo, historia ubezpieczeniowa, zabezpieczenia i procedury bezpieczeństwa, a także lokalizacja. Generalnie, im niższe ryzyko, tym niższa stawka ubezpieczeniowa.

Inne ważne czynniki, które wpływają na kształtowanie stawki ubezpieczeniowej dla ryzyka NNW, to poziom ochrony ubezpieczeniowej, czas trwania polisy oraz liczba osób objętych ubezpieczeniem.

Przed ustaleniem stawki ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel przeprowadza wywiad z przedsiębiorstwem, aby lepiej zrozumieć jego działalność, ryzyka i potrzeby. Następnie, ubezpieczyciel analizuje dostępne dane i wykorzystuje modele matematyczne, aby określić prawdopodobieństwo wystąpienia szkody oraz jej ewentualną wysokość. Na tej podstawie, ubezpieczyciel ustala stawkę ubezpieczeniową, która pozwala na pokrycie ewentualnej szkody oraz zysk dla ubezpieczyciela.

Klienci mogą również negocjować stawkę ubezpieczeniową i uzyskać niższą cenę, poprzez zwiększanie zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa oraz przedstawienie dobrej historii ubezpieczeniowej.

Allianz, jak każdy inny ubezpieczyciel, przy kształtowaniu stawki ubezpieczeniowej dla ryzyka NNW, bierze pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej czynniki, takie jak branża, historia ubezpieczeniowa, zabezpieczenia i procedury bezpieczeństwa oraz lokalizacja. Allianz jest jednym z największych na świecie ubezpieczycieli i posiada wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu stawek ubezpieczeniowych dla różnych rodzajów ryzyk. Dzięki temu, Allianz jest w stanie dostarczyć swoim klientom konkurencyjne stawki ubezpieczeniowe oraz wysokie standardy obsługi.

W przypadku Allianz, klienci mogą skorzystać z różnych pakietów ubezpieczeniowych, które odpowiadają ich potrzebom i poziomowi ryzyka. Klienci mogą również skontaktować się z agentem Allianz, aby uzyskać pomoc w doborze odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego oraz negocjować stawkę ubezpieczeniową.

image_pdf