Kształtowanie marki na przykładzie XXX S.A.

77 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Istota marek handlowych    5
1.1. Pojęcia marek    5
1.2. Geneza marek    9
1.3. Rodzaje marek    12

Rozdział II.  Wpływ marki handlowej na decyzje zakupu    18
2.1. Tworzenie marki    18
2.2. Siła marki    23
2.3. Lojalność klientów wobec marki    33
2.4. Marka handlowa a postępowanie nabywców    39

Rozdział III. Marka jako ważny element strategii marketingowej XXX S.A.    42
3.1. Geneza, rozwój i charakterystyka przedsiębiorstwa    42
3.2. Otoczenie dalsze i bliższe    46
3.3. Znaczenie marki handlowej dla XXX   53
3.4. Rola identyfikacyjna    56
3.5. Rola konkurencyjna    58

Rozdział IV. Ewolucja wizerunku marki XXX    62
4.1. Elementy graficzne    62
4.2. Marka jako składnik tożsamości firmy    64

Rozdział V. Promocja marketingowa    68
5.1. Reklama    68
5.2. Public Relations    71
5.3. Sponsoring    72
5.4. Inne formy    72

Wnioski    74
Bibliografia    75
Spis rysunków    77

image_pdf