Kreowanie marki produktu w branży budowlanej

98 stron, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Konieczność budowania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach branży budowlanej    4
1.1.    Nowoczesne wyzwania zarządzania przedsiębiorstwem a problem przewagi konkurencyjnej    4
1.2. Sytuacja w sektorze budowlanym w Polsce    10
1.3. Zmiany i perspektywy rozwoju branży budowlanej w Polsce    17
1.4. Konkurencyjność w branży budowlanej    22

Rozdział II. Dylematy zarządzania marką w przedsiębiorstwie    27
2.1. Istota i korzyści ze stosowania marek    27
2.2. Rola wizerunku marki    34
2.3. Pozycjonowanie marek produktów    42
2.4. Wybór strategii marki    45
2.5. Sposoby walki z podróbkami marek    49

Rozdział III. Kreowanie marki produktu w wybranych przedsiębiorstwach branży budowlanej    54
3.1. Budowanie marki w firmie Atlas    54
3.2.    Tworzenie marki w przedsiębiorstwie BAUMA SA    63
3.3.    Marka w przedsiębiorstwie Stolarka Wołomin SA    66

Rozdział IV. Postrzeganie wizerunku marki przez sprzedawców materiałów budowlanych – badania ankietowe    70
4.1. Uzasadnienie, zakres i przebieg badania ankietowego    70
4.2. Prezentacja wyników badania ankietowego    75
4.3. Ocena wyników badania ankietowego    87

Zakończenie    90
Bibliografia    93
Spis tabel i rysunków 96
Wybrane marki budowlane 97

image_pdf