Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne

Niewykorzystana część pracy magisterskiej, 28 stron

ROZDZIAŁ 1 METODOLOGICZNE ASPEKTY KREDYTU BANKOWEGO
1. Pojęcie i funkcje kredytu.
2. Cechy kredytu bankowego.
3. Kredyty dyskontowe jako jeden z rodzajów kredytów udzielanych przez bank

ROZDZIAŁ 2  TYPOLOGIE KREDYTOBIORCÓW

ROZDZIAŁ 3.  RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ
1. Istota ryzyka
2. Ryzyko kredytowe
3. Ryzyko stopy procentowej
4. Ryzyko kursowe, ryzyko kraju i transferu
5. Ryzyko techniczno-organizacyjne
6. Systemowe zabezpieczenia od ryzyka
7. Wewnętrzne działania ograniczające ryzyko
8. Zarządzanie ryzykiem kredytowym

image_pdf