Kredyt i leasing jako źródło finansowania inwestycji – analiza porównawcza

PRACA LICENCJACKA
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO- SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE

Wstęp
1.Kredyt jako kategoria ekonomiczna i prawna
1.1.Geneza, podstawa prawna oraz istota kredytu
1.2.Podstawowe rodzaje kredytów i ich charakterystyka
1.3.Zabezpieczenia kredytów
2.Leasing jako kategoria ekonomiczna i prawna
2.1.Geneza, podstawa prawna oraz istota leasingu
2.2.Podstawowe rodzaje leasingu i ich charakterystyka
3.Analiza porównawcza kredytu i leasingu – część teoretyczna
3.1 Zasady ubiegania się o kredyt i leasing
3.2 Procedury aplikacji i warunki umowy kredytu i leasingu
3.3 Świadczenia korzystającego z kredytu i leasingu
3.4 Zabezpieczenia kredytu i leasingu.
4.Analiza porównawcza kredytu i leasingu – część empiryczna
4.1 Założenia analizy empirycznej
4.2 Wymagane dokumenty
4.3 Przedmiot kredytu i leasingu przyjęty do analizy porównawczej
4.4 Wysokość kredytu, wartość przedmiotu leasingu oraz wymaganego wkładu wła-snego
4.5 Okres kredytowania i leasingu
4.6 Koszty kredytu i leasingu
4.7 Zabezpieczenia
4.8 Ocena porównawcza korzyści dla przedsiębiorstw
Zakończenie
Załączniki
Bibliografia

image_pdf