Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania potrzeb mieszkaniowych

77 stron, 52 pozycje w bibliografii

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania potrzeb mieszkaniowych na przykładzie banku BPH

Wstęp 2

Rozdział I. Hipoteka i kredyt w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Definicja i cechy charakterystyczne kredytu hipotecznego w świetle literatury 4
1.2 Rodzaje i cechy kredytów hipotecznych a dobór zabezpieczenia 7
1.3. Hipoteka jako pierwszorzędna forma zabezpieczenia kredytu 10
1.3.1 Definicja i charakterystyka hipoteki 12
1.3.2 Przedmiot hipoteki 14
1.3.3 Zasady ustanowieni hipoteki i jej rodzaje 18

Rozdział II. Podstawowe rodzaje kredytów hipotecznych 28
2.1 Koszty kredytu hipotecznego 28
2.2 Oprocentowanie kredytu 32
2.3 Prowizje bankowe 39
2.4 Opłaty 41

Rozdział III Kredyt hipoteczny na przykładzie banku BPH 47
3.1. Działalność i funkcjonowanie banku BPH 47
3.2. Oferta produktowa banku BPH 52
3.3. Regulaminy 53
3.4. Proces wnioskowania i udzielania kredytu 56
3.4.1.Weryfikacja wnioskodawcy. 58
3.4.2.Wniosek o udzielenia kredytu. 59
3.4.3.Weryfikacja kompletności wniosku. 61
3.4.4.Decyzja kredytowa. 62
3.4.5.Umowa kredytu. 63
3.4.6.Uruchomienie kredytu. 64
3.5. Koszty kredytu. 65
3.6. Tajemnica bankowa 67

Zakończenie 73
Bibliografia 75

image_pdf