Kredyt hipoteczny i jego ubezpieczenie

magisterska, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

Wstęp

Rozdział1 Kredytowanie jako podstawowa czynność bankowa
1.1.Umowa kredytu
1.2.Rodzaje kredytów
1.3.Kredyt a pożyczka
1.4.Regulamin kredytowy
1.5.pozycja stron umowy kredytowej

Rozdział2 Kredyt mieszkaniowy i hipoteczny
2.1.Krajowy rynek kredytów mieszkaniowych i hipotecznych
2.1.1Kredyt mieszkaniowy
2.1.2.Kredyt hipoteczny
2.2.Porównanie z innymi krajami
2.2.1.Niemcy
2.2.2.Dania
2.2.3.Szwecja

Rozdział3 Banki hipoteczne w Polsce
3.1.Definicja banku i jego główne zadania
3.2.Listy zastawne
3.2.1.Hipoteczny list zastawny
3.2.2.Publiczny list zastawny
3.2.3.Zabezpieczenie wypłacalności
3.2.4.Przywilej egzekucyjny
3.3.Swoiste instytucje ustawy
3.4.Bariery rozwoju listu zastawnego w Polsce

Rozdział4 Zabezpieczenie kredytu hipotecznego
4.1.Zabezpieczenie wierzytelności banku
4.1.1.Zabezpieczenie osobiste
4.1.1.1.Poręczenie
4.1.1.2.Gwarancja bankowa
4.1.1.3.Zabezpieczenie wekslowe
4.1.1.4.Przelew na zabezpieczenie
4.1.2.Zabezpieczenie rzeczowe
4.1.2.1.Zastaw
4.1.2.2.Przewłaszczenie na zabezpieczenie
4.2.Hipoteka
4.2.1.Pojęcie
4.2.2.Rodzaje hipoteki
4.2.2.1.Hipoteka zwykła
4.2.2.2.Hipoteka kaucyjna
4.2.2.3.Hipoteka przymusowa
4.2.2.4.Hipoteka ustawowa
4.2.3.Księgi wieczyste

Rozdział5 Ubezpieczenie kredytu hipotecznego
5.1.Ubezpieczenie w bankowości
5.2.Ubezpieczenie finansowe
5.3.Definicja ubezpieczenia kredytu
5.4.Rola ubezpieczenia kredytu
5.5.Ubezpieczenie kredytów hipotecznych w Polsce – stan obecny
5.5.1.Ubezpieczenia nieruchomości
5.6.Potrzeba ubezpieczenia kredytów hipotecznych

Zakończenie
Wykaz aktów prawnych
Bibliografia
Artykuły

Praca ma 97 stron

image_pdf