Koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych

88 stron, 77 pozycji w bibliografii

Wstęp 5

Rozdział pierwszy
Koszty uzyskania przychodu 7
1.1.Koszty uzyskania przychodu jako kategoria ekonomiczna i bilansowa 7
1.2.Koszty uzyskania przychodu jako związek poniesionych wydatków  z przychodami 12
1.3.Rozliczanie kosztów uzyskania przychodu 17

Rozdział drugi
Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej 23
2.1. Zakupy i używanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażania 23
2.1.1. Zakup środków trwałych 23
2.1.2. Samochód w działalności gospodarczej 28
2.1.3. Reprezentacja i reklama 36
2.1.4. Leasing, najem, dzierżawa 40
2.2. Odpisy z tytułu środków trwałych oraz wartości niematerialnych niematerialnych  i prawnych 44
2.3. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów 54

Rozdział trzeci
Koszty uzyskania przychodów przy szczególnych rodzajach działalności gospodarczej 61
3.1. Koszty w bankach 61
3.2. Koszty w towarzystwach emerytalnych 67
3.3. Koszty u ubezpieczycieli 71

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 85
Aneks 87

image_pdf