Kościół Św. Anny w Warszawie a turystyka religijno-pielgrzymkowa w Polsce

Praca z 2010 roku z Warszawy oceniona na piątkę.

Wstęp 4
Rozdział 1. Początki ruchu pielgrzymkowego 6
1.1. Rozwój ruchu pielgrzymkowego w Polsce na przestrzeni dziejów 7
1.2. Współczesny ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 10
1.3. Piesze pielgrzymki na Jasną Górę 11
Rozdział 2. Kościół Św. Anny jako akademicki ośrodek turystyki pielgrzymkowej 15
2.1. Patroni kościoła akademickiego 15
2.2. Legendarne dzieje Św. Anny 17
Rozdział 3. Historia i dzieje kościoła Św. Anny 22
3.1. Krótka historia kościoła Św. Anny w Warszawie 22
3.1.1. Wystrój wnętrza kościoła Św. Anny przed 1657 r. 24
3.1.2. Wyposażenie kościoła przed 1657 r. 25
3.2. Warszawski klasztor Bernardynów przed 1657 r. 30
3.2.1. Kolumna Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1643 r. 31
3.2.2. Dzwonnica renesansowa 32
3.2.3. Kaplica rodowa Kryskich 33
3.3. Spalenie kościoła Św. Anny w 1657 r. 34
3.4. Barokowy kościół i klasztor w latach 1658 – 1754 35
3.4.1. Barokowa przebudowa kościoła w latach 1658 – 1667 35
3.4.2. Drugi okres budowy barokowego kościoła w latach 1668 – 1750 38
3.4.3. Dzieje fasady kościoła po 1668 r. 39
3.4.4. Wyposażenia barokowej świątyni w latach 1670 – 1754 41
3.4.5. Późnobarokowa polichromia w kościele Św. Anny 42
3.5. Formy klasycystyczne w kościele i klasztorze 44
3.5.1. Fasada barokowo-klasycystyczna kościoła z 1788 r. 44
3.6. Zmiany w kościele i klasztorze w drugiej połowie XIX i XX w. 46
3.6.1. Kasata klasztoru Bernardynów w Warszawie 46
3.6.2. Zmiany w wyglądzie i wystroju kościoła Św. Anny 47
3.6.3. Zmiany w budynku przyklasztornym 50
3.7. Piękno ukryte w harmonii szczegółów 51
Rozdział 4. Pielgrzymki a kościół Św. Anny 58
Zakończenie 62
Literatura 64
Spis ilustracji: 66

image_pdf