Kontroler magistrali USB 2.0

Praca magisterska, Politechnika Lubelska

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ: 5
1.WSTĘP 6
2. CEL I ZAKRES PRACY 7
3.BUDOWA SYSTEMU OPERACYJNEGO 8
3.1. Elementy SO 8
3.11. Definicja systemu operacyjnego 8
3.1.2. Elementy systemu. 9
3.1.3. Współczesne systemy operacyjne 11
3.1.4. Start systemu 12
3.2. Zadania SO 13
3.2.1. Zarządzanie zasobami komputera 14
3.2.2 Obsługa przerwań 15
3.2.3. Ukrywanie sprzętu poprzez tworzenie abstrakcji 16
3.3. Budowa jądra systemu 16
3.3.1. Jądro systemu Windows 2000/XP 17
3.3.2. Jądro systemu UNIX/Linix 20
3.4. Rozpoznanie i obsługa urządzeń 22
3.4.1. Plug and Play 22
3.4.2. Universal Plug and Play 23
3.4.3. Porty I/O 23
3.4.4. Klasy urządzeń i modułów w systemie Linux 24
3.5. Przekazywanie danych między warstwami SO 25
3.5.1. Model OSI (Open Systems Interconnection) 26
3.5.2. Model odniesienia ISO 26
3.6. Funkcje i zadania sterowników 29
4.SPECYFIKACJA USB 2.0 31
4.1. Model przepływu danych 31
4.1.1. Topologia magistrali 31
4.1.2. Przepływ danych podczas komunikacji USB 33
4.1.3. Punkty końcowe Endpoint 34
4.1.4. Rury ( ang. Pipe ) 35
4.1.5. Typy i kontrola transferów 37
4.2. Warstwa protokołu 43
4.2.1. Pole synchronizacyjne SYNC 43
4.2.2. Format pola pakietu 43
4.2.3. Format pakietu 49
4.2.4. Kolejność transmisji pakietu 52
4.2.5. Synchronizacja przełączania i wznowienia 53
4.3. Struktura urządzeń i budowa magistrali USB 55
4.3.1. Warstwa fizyczna 55
4.3.2. Ogólne działanie urządzeń USB 56
4.3.3. Standardowe zapytania urządzeń 56
4.3.4. Deskryptory 61
4.3.5. Klasa urządzeń 62
4.4. Host i Hub USB 63
4.4.1. Host USB 64
4.4.2. Hub USB 68
5.STEROWNIK URZĄDZENIA USB 72
5.1. Narzędzia do budowy sterowników 72
5.2. Projekt sterownika 76
5.3. Kod sterownika 77
5.4. Algorytm uruchomienia sterownika 84
6.WNIOSKI KOŃCOWE 87
7. LITERATURA 88
8. DODATEK 90
8.1. Spis rysunków 90
8.2. Spis tabel 91
8.3. Spis listingów 91
LISTINGI 92
Sekwencje postępowania urządzeń USB 2.0 w wypadku wystąpienia nieprawidłowości dla różnych typów i kierunków przepływu danych. 92
Fragmenty kodu plików sterownika 96

image_pdf