Kontrola podatkowa na przykładzie Urzędu Skarbowego w Zwoleniu

97 stron, 34 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1 4
KONTROLA PODATKOWA W SYSTEMIE KONTROLI FINANSOWEJ 4
1.1. POJĘCIE KONTROLI I REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE KONTROLI PODATKOWEJ 4
1.2. PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI PODATKOWEJ 10
1.3. KONTROLA PODATKOWA A KONTROLA SKARBOWA 15

ROZDZIAŁ 2 20
CELE PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ ORAZ PRAWA  I OBOWIĄZKI KONTROLUJĄCEGO I KONTROLOWANEGO 20
2.1 CELE PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ 20
2.2. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KONTROLUJĄCEGO 24
2.3. PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLOWANEGO 31

ROZDZIAŁ 3. 45
CHARAKTERYSTYKA URZĘDU SKARBOWEGO W ZWOLENIU I REJONU JEGO DZIAŁANIA 45
3.1 PODSTAWA PRAWNA URZĘDU SKARBOWEGO I CHARAKTERYSTYKA KOMÓREK KONTROLNYCH URZĘDU 46
3.2. ZATRUDNIENIE I JEGO STRUKTURA 49
3.3. LICZBA I STRUKTURA PODATNIKÓW W REJONIE DZIAŁANIA URZĘDU 54
3.4.  KRYTERIA DOBORU PODATNIKÓW DO KONTROLI 59

ROZDZIAŁ 4 60
ANALIZA KONTROLI 60

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 67
AKTY  PRAWNE 69
ZAŁĄCZNIK 1 70

image_pdf