Konstytucja Unii Europejskiej

82 strony, 53 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Rola konstytucji w państwie demokratycznym 5
1.1. Istota demokracji 5
1.2. Konstytucja jako źródło prawa 10
1.3. Wartości i zasady konstytucyjne związane z wolnościami obywatelskimi 14

Rozdział II. Charakter i tryb uchwalania prawa w UE i dochodzenie do idei konstytucji 31
2.1. Podstawy prawne Unii Europejskiej 31
2.2. Konstytucyjny poziom państw członkowskich 37
2.3. Ustawodawstwo europejskie 40
2.4. Struktury federalne i demokratyzacja Unii Europejskiej 43
2.5. Konfliktowy model społeczeństwa jako podstawa dochodzenia do idei wspólnej konstytucji 53

Rozdział III. Spór o konstytucję Unii Europejskiej 58
3.1. Dyskusje nad konstytucją Europy 58
3.2. Budowa konstytucji Unii Europejskiej 62
3.3. Znaczenie konstytucji w Unii Europejskiej 66

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 84

image_pdf