Konsekwencje podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej

praca razem z załącznikami liczy 102 strony; 71 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.1. Definicja przedsiębiorstwa i jego cechy 4
1.2. Pojęcie i zasady działalności gospodarczej 11
1.3. Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej 15
1.4. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw 20

Rozdział II. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 31
2.1. Definicja podatków 31
2.2. Funkcje podatków 35
2.3. Klasyfikacja podatków 39
2.4. Podatki obciążające przedsiębiorstwa 45

Rozdział III. Formy rozliczania podatku dochodowego z działalności gospodarczej 50
3.1. Rodzaje elementów mających wpływ na formy opodatkowania 50
3.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 54
3.3. Karta podatkowa 59
3.4. Rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych 64

Rozdział IV. Konsekwencje podatkowe przedsiębiorstwa X 70
4.1. Ogólna charakterystyka firmy oraz rodzaj prowadzonej działalności 70
4.2. Forma opodatkowania 71
4.3. Wielkość odprowadzanego podatku na zasadach ogólnych 72
4.4. Analiza wielkości odprowadzanego podatku w przypadku wybrania innej formy opodatkowania 78

Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis rysunków i tabel 88
Załączniki 89

image_pdf