Koncepcje promocji na przykładzie spółki akcyjnej XXX

81 stron, 62 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Rola marketingu w przedsiębiorstwie
1.1.    Miejsce marketingu w procesie gospodarczym
1.2.    Ocena uwarunkowań rynkowych
1.3.    Elementy strategii marketingowej

Rozdział II.
Uwarunkowania tworzenia strategii przedsiębiorstw i ich związek ze strategią marketingową
2.1. Funkcje i zasady tworzenia strategii
2.2. Motywy i strategie wchodzenia na nowe  rynki
2.3. Segmentacja – jej istota i funkcje

Rozdział III.
Miejsce promocji w marketingu (marketing-mix)
3.1. Produkt
3.2. Cena
3.3. Dystrybucja
3.4. Promocja
3.5. Marketing wewnętrzny

Rozdział IV.
Analiza strategii promocji spółki akcyjnej XXX
4.1. Geneza rozwoju firmy i działalność w otoczeniu rynkowym
4.2. Segmentacja rynku
4.3. Kształtowanie usługi w kontekście strategii cenowej i dystrybucji
4.4. Promocja i reklama

Zakończenie
Spis tabel i rysunków

image_pdf