Koncepcja władzy i rządu w polskiej myśli konserwatywnej

praca magisterska: 107 stron, 70 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Orientacje polityczne na ziemiach polskich w latach 1795-1815 7

Rozdział II. Rząd i władza w rozważaniach konserwatywnych myślicieli do roku 1864 21
1. Książę Ksawery Drucki-Lubecki 23
2. Józef Klasanty Szaniawski, jego poglądy na społeczeństwo, państwo i władzę. 26
3.Książę Adam Jerzy Czartoryski i Hotel Lambert 31
4.Andrzej hrabia Zamoyski 35
5.Aleksander Wielopolski 37
6. Paweł Popiel 41
7.Antoni Zygmunt Helcel 48

Rozdział III. Koserwatywne koncepcje władzy i rządu w latach 1864 – 1918 51
1. Środowisko krakowskie 53
2. Podolacy – konserwatyści wschodniogalicyjscy 82
3. Stronnictwo Polityki Realnej (zabór rosyjski) 85
4. Konserwatyści zaboru pruskiego 93

Zakończenie 101
Bibliografia 104

image_pdf