Koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej budynków

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązania gospodarki cieplnej dla zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

1. Cel i zakres pracy 3
2. Źródła ciepła 4
3. Rodzaje kotłowni 6
3.1. Podział kotłowni ze względu na lokalizacje 6
3.2. Podział kotłowni ze względu na rodzaj czynnika 7
3.3. Podział kotłowni ze względu na potrzeby 7
3.4. Podział kotłowni ze względu na rodzaj paliwa 7
3.5. Podział kotłowni z uwagi na wielkość mocy cieplnej kotłowni i zakres wymagań 8
4. Paliwa gazowe – ich wykorzystanie w technice grzewczej 9
4.1. Własności użytkowe gazów 9
4.2. Charakterystyka paliw gazowych wykorzystywanych do zasilania kotłów centralnego ogrzewania 10
5. Paliwa olejowe – ich wykorzystanie w technice grzewczej 12
5.1. Własności użytkowe olejów 13
5.2. Charakterystyka paliw płynnych – wykorzystywanych do zasilania kotłów centralnego ogrzewania 13
6. Klasyfikacja kotłów ogrzewczych oraz palników gazowych i olejowych 15
7. Parametry cieplno – eksploatacyjne charakteryzujące pracę kotłowni 17
8. Warunki technicznego projektowania kotłowni 19
8.1. Dobór wielkości i liczby kotłów 19
9. Bibliografia 21

image_pdf