Koncepcja komputer. systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rek.-Sportowym

Temat:KONCEPCJA KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE W CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWYM

Praca licencjacka
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska

WSTĘP2
ROZDZIAŁ I. Analiza zarządzania w Centrum Rekreacyjno-Sportowym2
1.1. Oferowane usługi w Centrum Rekreacyjno – Sportowym.10
1.2. Oferowane ćwiczenia w Centrum Rekreacyjno-Sportowym11
1.3. Baza sprzętowa w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. 11
1.4. Kadry instruktorów i pracowników Centrum Rekreacyjno-Sportowym12
1.5. Obsługa finansów w Centrum Rekreacyjno – Sportowym.17

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie w konkretnym Ośrodku Rekreacji i Sportu19
2.1.Analiza działania systemu wspomagającego zarządzanie w Ośrodku Sportu i Rekreacji19
2.2.Rola i funkcje, jakie odgrywa system wspomagający zarządzanie21
2.3.Zalety wykorzystania systemu wspomagającego zarządzanie w Ośrodku Rekreacji i Sportu23

ROZDZIAŁ III. Koncepcja komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.24

3.1.Działanie systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym.28
3.2. Rola systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym36
3.3. Koncepcja komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie w Centrum Rekreacyjno- Sportowym40

ZAKOŃCZENIE41
BIBLIOGRAFIA42
SPIS RYSUNKÓW43

image_pdf