Koncentracja sieci handlu detalicznego w Polsce

78 stron, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Rozwój handlu detalicznego w Polsce.
1. Istota i formy handlu detalicznego w Polsce
2. Zróżnicowanie sieci handlowych
3. Uwarunkowania ekspansji handlu globalnego na rynek polski
4. Fransising jako szczególna forma koncentracji handlu detalicznego

Rozdział II. Proces konkurencji w handlu detalicznym na Polskim rynku
1. Pojęcie i elementy konkurowania przedsiębiorstw
2. Miary natężenia konkurencji w handlu
3. Analiza konkurencji w branżach handlowy
4. Instrumenty stosowania przewagi konkurencyjnej przez sieci handlu wewnętrznego

Rozdział III. Ekspansje globalnych sieci handlu na rynek polski

1. Geneza wejścia na rynek globalnych sieci handlowych
2. Zróżnicowanie przestrzenne ekspansji sieci zagranicznych
3. Przejawy koncentracji rodzimego handlu detalicznego

Rozdział IV. Próba oceny tendencji koncentracji handlu na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

1. Globalizacja handlu w świetle przepisów Unii Europejskiej
2. Odmienności rozwoju sieci w wybranych krajach Unii Europejskiej
3. Kierunki przemian sieci handlowej w Polsce

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf