Komunikacja urządzeń na niewielką odległość na przykładzie – BLUETOOTH i IrDA

rodzaj pracy: Praca inżynierska stron: 76    Data i miejsce obrony: Kraków 2012

„Plagiat jest zabroniony! Zakupione materiały można wykorzystywać tylko i wyłącznie w celach wzorcowych (pomocowych). Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystywanie materiałów w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.”

Do pisania pracy dyplomowej wykorzystano obszar zagadnień z łączności bezprzewodowej. Treść pracy ma na celu przedstawienie technologii Bluetooth i IrDa oraz ukazanie ich sposobu działania, wyjaśnienie funkcji poszczególnych protokołów oraz przedstawienie obrębu zastosowań. Finalnym elementem pracy będzie porównanie tych technologii. Zaprezentowanie podobieństw i różnic, oraz wad i zalet. Obydwie technologie mają pewne cechy wspólne, gdyż obie funkcjonują na podobnej zasadzie komunikacji bezprzewodowej na niewielką odległość.

SPIS TREŚCI  
Streszczenie
Spis Treści
Wstęp
Rozdział I – Sieci komputerowe jako istota technologii mobilnej i bezprzewodowej
1.1. Pojęcie i charakterystyka sieci komputerowych
1.2. Rodzaje sieci: podział na odmiany, topologie
1.3. Model OSI, jako podstawowy model sieci komputerowej
Rozdział II – IrDA – komunikacja za pomocą skupionej wiązki światła podczerwonego
1.1.Charakterystyka  technologii IrDA
1.2.Specyfikacja IrDA – jako stos protokołów
Rozdział III – Bluetooth – komunikacja za pomocą pasma zakresów komunikacji radiowej
1.1. Charakterystyka i geneza technologii Bluetooth
1.2. Stos protokołów Bluetooth jako grupy protokołów transportowych, pośredniczących, aplikacji
Rozdział IV – Porównanie technologii Bluetooth i IrDA
1.1. Charakterystyka technologii IrDA
1.2. Charakterystyka technologii Bluetooth
1.3. Teoretyczne porównanie technologii IrDA i Bluetooth
1.4. Praktyczne porównanie technologii IrDA i Bluetooth   
Zakończenie
Bibliografia Pozycje zwarte (książki) Źródła internetowe
Spis tabel
Spis rysunków

image_pdf