Komunikacja interpersonalna

magisterska, Akademia Ekonomiczna Wrocław

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia.
Rozdział 2. Komunikacja werbalna
2.1.1.Komunikowanie się ustne.
2.1.2.Funkcje języka.
Rozdział 3. Komunikacja niewerbalna
3.1. Podział komunikacji niewerbalnej.
3.1.1.Komunikacja paralingwistyczna.
3.1.2.Komunikacja kinezyjna.
3.1.3.Komunikacja proksemiczna.
3.2. Funkcje komunikatów niewerbalnych.
Rozdział 4. Przeszkody w komunikacji międzyludzkiej.
Rozdzial 5. Zasady prawidłowej komunikacji.

image_pdf