Komputerowe wspomaganie systemów informacyjnych w logistyce

100 stron, 35 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. INFORMACJA W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1. Współczesne problemy związane z przepływem informacji  w przedsiębiorstwie 5
2. Jakość informacji 15
2.1. Dostępność i dokładność informacji 17
2.2. Efektywność komunikowania 18
3. Miejsce informacji w logistyce przedsiębiorstwa 19

ROZDZIAŁ II. KONCEPCJA SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ 30
1. Technologie w informacji logistycznej 33
2. Podsystemy logistycznych technologii informatycznych 41
2.1. Podsystem zarządzania zamówieniami 43
2.2. Podsystem badań i wywiadu 44
2.3. Podsystem wspomagania decyzji 45
2.4. Podsystem sprawozdań i wyników 45
3. Wdrażanie technologii informatycznych 47

ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA S.A. 56
1. Historia powstania i podstawy prawne działalności 56
2. Struktura organizacyjna 61
3. Wyniki finansowe 71

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA S.A. 76
1. Organizacja działu logistyki 76
2. Prezentacja podsystemów informacji w dziale logistyki 78
2.1. Podsystem zarządzania zamówieniami 80
2.2. Podsystem badań i wywiadu 84
2.3. Podsystem wspomagania decyzji 86
2.4. Podsystem sprawozdań i wyników 88
3. Analiza efektywności systemu informacji logistycznej 92

WNIOSKI 95
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 100

image_pdf