Komputerowe sieci lokalne- LAN

cztery rozdziały

Rozdział I Charakterystyka komputerowych sieci lokalnych
1.1. Komputerowe sieci lokalne – definicja
1.2. Typy sieci LAN
1.3. Topologie sieci LAN
Rozdział II Projektowanie i budowa sieci lokalnych
2.1. Budowa sieci LAN
2.2. Typy okablowania sieciowego
2.3. Współpraca sieci lokalnych
Rozdział III Metody i techniki zabezpieczania sieci
3.1. Podstawowe grupy narzędzi i technik
3.2. Mechanizmy integralności
3.3.Protokoły uwierzytelniania i identyfikacji
Rozdział IV Oprogramowanie sieciowe
4.1. Hierarchie protokołów
4.2. Projektowanie warstw
4.3. Funkcje podstawowe usług

image_pdf