Komputerowe nośniki danych

praca dyplomowa, kraków 2003

wstęp
historia
nośniki magnetyczne
nośniki niemagnetyczne
podsumowanie
literatura

image_pdf