Kompresja na potrzeby przesyłania danych w sieciach rozległych

praca magisterska, WSHE

PRZEDMOWA 6
WSTĘP 7
Elementy teorii informacji 7
Zapotrzebowanie na kompresję 11
Rozdział 1 13
SIECI KOMPUTEROWE 13
1.1. Rozwój sieci komputerowych. 13
1.1.1. Klasyczna definicja sieci komputerowej 14
1.2. Podział sieci komputerowych w zależności od rozmiaru 15
1.3. Topologie sieci komputerowych. 16
1.3.1. Topologia magistrali 16
1.3.2. Topologia pierścienia. 17
1.3.3. Topologia gwiazdy. 18
1.4. Model ISO/OSI 20
1.4.1. Struktura modelu ISO/OSI 20
1.4.2. Charakterystyka warstw modelu OSI 21
1.4.3. Formaty informacji przesyłanych w sieci. 23
1.5. Protokół TCP/IP 23
1.5.1. Protokół IP 24
1.5.1.1. Datagram IP 25
1.5.2. Protokół TCP 27
1.5.2.1. Segment TCP 30
1.5.3. Protokół UDP 31
1.5.4. Warstwowy model architektury internetowej 32
1.5.5. Enkapsulacja i dekapsulacja 34
1.5.5.1. Rozdrabnianie i scalanie danych 35
1.6. Technologie sieci lokalnych. 36
1.6.1. Technologia Ethernet. 36
1.6.1.1. Protokoły dostępu do medium transmisyjnego. 37
1.6.1.2. Warstwa łącza danych w Ethernecie. 40
1.6.1.3 Warstwa fizyczna w Ethenecie 41
1.6.1.4. Wersje ethernetu 42
1.6.1.5. Ramka ethernet 42
1.6.2. Technologia Token Ring 44
1.6.2.1. Format ramki w Token Ring i IEEE 802.5 46
1.6.3. Technologia FDDI 48
1.6.3.1. Format ramki FDDI 51
1.6.3.2. Technologia FDDI-2 52
1.6.3.3. Technologia CDDI 52
1.7. Technologie sieci rozległych 53
1.7.1. Sieć X.25 54
1.7.1.1. Podstawowe cechy standardu 54
1.7.1.2. Protokół HDLC. 55
1.7.1.2.1. Ramka protokołu HDLC 57
1.7.1.3. Protokół LAP-B 57
1.7.1.3.1. Budowa ramki protokołu LAP-B. 58
1.7.2. Sieć Frame Relay 59
1.7.2.1. Budowa ramki Frame Relay 61
1.7.3. Siec ATM 63
1.7.3.1. Struktura komórki ATM 66
1.7.4. Sieć SMDS 68
1.7.5. ISDN 71
1.7.5.1. Protokół LAP-D 76
1.7.5.1.1. Ramka protokołu LAPD 76
1.7.6. xDSL 77
1.7.7. Porównanie technologii WAN 80
1.7.8. Protokoły SLIP i PPP 80
1.7.8.1. Ramka protokołu PPP 82
Rozdział 2 84
METODY KOMPRESJI 84
2.1. Krótki zarys historii rozwoju technik kompresji 86
2.2. Bezstratne metody kompresji 88
2.2.1. Metoda Shannona-Fano 88
2.2.1.1. Kodowanie metodą Shannona-Fano 89
2.2.1.2. Dekodowanie metodą Shannona-Fano 90
2.2.2. Metoda Huffmana 91
2.2.2.1. Kodowanie i dekodowanie metodą Huffmana 92
2.2.2.2. Metody kodowania Huffmana 93
2.2.3. Kodowanie arytmetyczne 94
2.2.3.1. Metoda kodowania arytmetycznego –kodowanie 96
2.2.3.2. Metoda kodowania arytmetycznego –dekodowanie 97
2.2.4. Kodowanie słownikowe 100
2.2.4.1. Metoda LZ78 101
2.2.4.2. Metoda LZ78 -kodowanie 101
2.2.4.3. Metoda LZW 101
2.3. Stratne metody kompresji 103
2.3.1. Ogólny schemat kompresji stratnej 103
2.3.2. Kwantyzacja 105
2.3.2.1. Kwantyzacja wektorowa 107
2.3.2.2. Schemat kompresji metodą kwantyzacji wektorowej 108
2.3.3. Kodowanie predykcyjne 109
2.3.4. Kodowanie transformacyjne 111
2.3.4.1. Podstawowy schemat kodowania transformacyjnego 112
2.3.4.2. Transformata Karhunena-Loevego 113
2.3.5. Kompresja fraktalna 115
2.3.6. Kodowanie pasmowe 117
Rozdział 3 119
KOMPRESJA W SIECIACH ROZEGŁYCH 119
3.1. Kompresja danych przesyłanych w sieci 119
3.1.1. Kompresja statyczna 120
3.1.2. Kompresja podstawieniowa 122
3.1.3. Cechy kompresji 122
3.1.4. Tradycyjne sposoby kompresji w sieci 124
3.1.4.1. Algorytm LZS 124
3.1.4.2. Algorytm Predictor 125
3.1.4.3. Molekularna kompresja – MSR 126
3.2. Kompresja nagłówka 128
3.2.1. Efektywność kompresji nagłówka 128
3.2.2. Kompresja nagłówka TCP/IP 129
3.2.3. Model kompresji/dekompresji 132
3.2.4. Format skompresowanego nagłówka pakietu TCP/IP 134
3.2.5. Proces kompresji 136
3.2.6. Proces dekompresji 138
3.2.7. Konfiguracja kompresji 141
3.2.8. Dobór MTU 142
3.2.9. Czasy kodu kompresji na wybranych maszynach 144
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 145

image_pdf