Komitet Ekonomiczno-Społeczny w kształtowaniu EOG

83 strony, 28 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I.  Komitet Ekonomiczno – Społeczny w kształtowaniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 7
1.1. Kształtowanie się Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach:1951 – 1957 7
1.2. Rola Komitetu Społeczno – Ekonomicznego w rozwoju Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 1957 – 1987 11
1.3. Europejski Obszar Gospodarczy a Komitet Społeczno-Ekonomiczny w latach 1987 – 2001 15

Rozdział II. Podstawy prawne działania Komitetu Ekonomiczno-Społeczno na rzecz kształtowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 26
2.1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny w zapisach prawa pierwotnego 26
2.2. Komitet Ekonomiczno-Społeczny w zapisach prawa wtórnego 34

Rozdział III.  Komitet Ekonomiczno –Społeczny a związki organizacyjne w zakresie rozwoju Europejskiego Obszaru Gospodarczego 42
3.1. Struktury organizacyjne w Komitecie Społeczno – Ekonomicznym 42
3.2. Struktury organizacyjne a Komitet Ekonomiczno – Społeczny 45

Rozdział IV.  Ocena roli Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w kształtowaniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 67

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84

image_pdf