Kody kreskowe w logistyce

97 stron, 58 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.  Potrzeba automatycznej identyfikacji w logistyce przedsiębiorstw 4
1. Geneza i pojecie logistyki 4
2. Procesy i systemy logistyczne 9
3. Powody wykorzystania systemów automatycznej identyfikacji w logistyce przedsiębiorstw 14
4. Uwarunkowania rozwoju automatycznej identyfikacji 18

Rozdział II. Ogólna charakterystyka kodów kreskowych 23
1. Historia kodów kreskowych 23
2. Rodzaje kodów kreskowych 28
2.1. Linearne kody kreskowe 28
2.2. Dwuwymiarowe kody kreskowe 32
2.3. Hybrydowe kody kreskowe 35
3. Budowa kodów kreskowych 36
4. Kodowanie kodów kreskowych 43

Rozdział III. Zastosowanie kodów kreskowych w logistyce 47
1. Standardy zastosowań kodów kreskowych 47
2. Zasady odkodowywania towarów określonego rodzaju 51
3. Urządzenia odczytujące kody 57
4. Skutki zastosowania kodów kreskowych 63

Rozdział IV. Standardy EDI i ich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 67
1. Standard UN/EDIFACT i jego komunikaty 67
2. EANCOM jako podstandard edifact 80
3. Bezpieczeństwo EANCOM 84

Załączniki 87
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel i rysunków 97

image_pdf