Karty płatnicze jednym z narzędzi bankowości elektronicznej

82 strony, 40 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej
1.1 Pojęcie bankowości elektronicznej
1.2 Usługi bankowości elektronicznej
1.3 Sposoby dostępu do usług bankowych
1.3.1 Home banking i Office banking
1.3.2 Telefoniczne usługi bankowe
1.3.3 Bankowość samoobsługowa

Rozdział II. Karty płatnicze jako jeden z produktów bankowości elektronicznej
2.1 Historia kart płatniczych w Polsce
2.2 Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych
2.3 Klasyfikacja kart płatniczych

Rozdział III. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych
3.1 Rodzaje przestępstw popełnianych przy użyciu kart płatniczych
3.2 Regulacje prawne dotyczące kart płatniczych
3.3 Sposoby zapobiegania przestępcom

Rozdział IV. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
4.1 Dynamika rozwoju rynku kart płatniczych
4.1.1 Liczba wyemitowanych kart
4.1.2 Ilość i wartość transakcji dokonywanych poszczególnymi typami kart
4.1.3 Rozwój i struktura sieci akceptantów kart
4.2 Problemy i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych
4.3 Możliwości rozwoju kart płatniczych w Polsce

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf