Karty elektroniczne: historia i dzień dzisiejszy na podstawie banku xxx

Mam do sprzedania prace dyplomową. Oceniona na 5. Biorąca udział w konkursie na najlepsza prace lic. na roku. Oczywiście tekst zmodyfikowany.

Wstęp…………………………………………………………………………………………….2

Rozdział I. Geneza i rozwój karty płatniczej……………………………………4.

1.1 Rys historyczny karty płatniczej…………………………………4.
1.2 Główne systemy kart płatniczych……………………………….6.
1.2.1 System American Express………………………………………6.
1.2.2 Diners Club…………………………………………………………..7.
1.2.3 System Visa International……………………………………….8.
1.2.4 System Eurocard/Mastercard…………………………………14.
1.2.5 System JCB…………………………………………………………16.
1.3 Podsumowanie ogólnoświatowych systemów kart płatniczych … 17.

Rozdział II. Elementy rynku kart płatniczych……………………………………20.
2.1 Podział kart płatniczych…………………………………………..20.
2.1.1 Karta kredytowa…………………………………………………21.
2.1.2 Karta „charge”……………………………………………………22.
2.1.3 Karta debetowa…………………………………………………..23.
2.1.4 Karta bankomatowa…………………………………………….24.

2.2 Podstawowe segmentacje rynku kart płatniczych…………24.
2.2.1 Classic Card………………………………………………………..25.
2.2.2 Business Card……………………………………………………..26.
2.2.3 Premier Card……………………………………………………….26.
2.2.4 Inne karty……………………………………………………………27.

2.3 Wspólne cechy kart……………………………………………………28.
2.4 Uczestnicy systemu w transakcjach przy użyciu kart płatniczych … 29.

Rozdział III. Karty płatnicze oferowane przez Pekao S.A. – Grupa Pekao S.A. … 33.
3.1 Rozwój kart płatniczych w Polsce ………………………….. 33.
3.2 Visa Classic (złota i dewizowa)………………………………..36.
3.3 Eurokarta Banku Pekao S.A. – Grupa Pekao S.A………..39.
3.4 Złota Karta Eurocard/MasterCard……………………………..43.
3.5 Karta „PARTNER”…………………………………………………46.

Podsumowanie………………………………………………………………………………..48.
Bibliografia…………………………………………………………………………………….50.
Suplement………………………………………………………………………………………51.

image_pdf