Kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia produktu

Praca licencjacka, oceniona na b.dobry, Prz. str.100

WSTĘP

ROZDZIAŁ I SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW
1.1. Istota kosztów i ich klasyfikacja
1.2.Pojęcie i zakres współczesnego rachunku kosztów
1.3.Kryteria klasyfikacyjne systemów rachunku kosztów

ROZDZIAŁ II RACHUNEK KALKULACYJNY KOSZTÓW
2.1. Istota, cel i przedmiot kalkulacji
2.2. Analiza kosztów jednostkowych
2.3. Rodzaje i metody kalkulacji

ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI
3.1. Charakterystyka jednostki i jej struktura organizacyjna
3.2. Opis procesu produkcyjnego
3.3. Struktura asortymentowa jednostki

ROZDZIAŁ IV ROZLICZENIE I KALKULACJA KOSZTÓW PRODUKCJI
4.1. Ewidencja kosztów.
4.2. Klasyfikacja i poziom kosztów w badanej jednostce
4.3. Analiza jednostkowego kosztu wytworzenia produktu i jego wpływ
na cenę sprzedaży
ZAKOŃCZNIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS SCHEMATÓW
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
STRESZCZENIE ang-polskie

image_pdf