Jakość życia w niepełnosprawności

91 stron, 51 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I Współczesne rozumienie choroby – istota i pojęcie    3
1.1 Pojęcie i istota choroby    3
1.2. Postawy pacjentów wobec choroby    10
1.3. Etyczna problematyka chorób przewlekłych    16

Rozdział II Jakość życia w chorobie    24
2.1. Ujęcie definicyjne jakości życia w chorobie    24
2.2. Czynniki determinujące jakość życia w chorobie    27
2.3. Kształtowanie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych    34
2.3.1. Rola ergonomii w kształtowaniu jakości życia osób starszych    46

Rozdział III. Choroba i uzdrowienie w świetle biblii    51
3.1. Człowiek jako istota stworzona dla zdrowia w kontekście doświadczeń choroby, cierpienia    51
3.2. Miejsce choroby i uzdrowienia w życiu chrześcijańskim    57

Rozdział IV. Metodologia badań własnych    64
4.1. Przedmiot i cel badań    64
4.2. Problemy i założenia badawcze    64
4.3. Hipotezy, zmienne i wskaźniki    65
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    65
4.5. Charakterystyka badanego środowiska    70
4.6. Analiza i wyniki badań własnych    72

Rozdział V. Jakość życia w niepełnosprawności – mity a rzeczywistość    80

Zakończenie    85
Bibliografia    86
Załącznik – Ankieta    90

image_pdf