Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego

Każdy program naprawczy mający zakończyć się sukcesem powinien łączyć w sobie dwa cele: stabilizację emisji gazów cieplarnianych i utrzymanie wzrostu gospodarczego.

Wstęp 4
I. Co to są zmiany klimatyczne i dlaczego zachodzą? 6
2. Wpływ zmian klimatycznych na wzrost gospodarczy. 7
3. Scenariusze działań – teoria Sztaby. 11
4. Redukcja emisji CO2 – polityka klimatyczna Unii Europejskiej. 13
4.1. 3 x 20 – nowa strategia redukcji emisji CO2 16
4.2. Wpływ nowych regulacji na wydajność przedsiębiorstw i gospodarki 18
5. Stabilizacja emisji gazów cieplarnianych versus utrzymanie wzrostu gospodarczego 20
5.1. Działania na poziomie kraju 22
5.2. Działania na poziomie branży 27
6. Maksymalizacja redukcji emisji CO2 przy zachowaniu minimalnych kosztów nakładów 32
6.1. Wpływ kosztu redukcji na wzrost PKB 32
6.2. Finansowanie inwestycji potrzebnych w redukcję emisji CO2 35
7. Wyzwania, jakie niesie ze sobą redukcja emisji CO2 wobec gospodarki 40
7.1. Definiowanie obszarów pozwalających na korzystanie z energooszczędnych rozwiązań 40
7.2. Popularyzacja i wykorzystywanie nowych źródeł energii 41
7.3. Rozwój i proaktywne zastosowanie nowych technologii 44
7.4. Wpływ na zmianę nastawienia do tematu wśród managerów i konsumentów 47
7.5. Ochrona i budowanie carbon sinks 49
8. Sposoby na utrzymanie wydajności przedsiębiorstwa 52
9. Przykładowe strategie i działania przedsiębiorstw i krajów wobec redukcji emisji CO2 53
Zakończenie 57
Bibliografia 59

image_pdf