Istota skutecznych negocjacji na przykładzie NFZ

85 stron, 37 pozycji w bibliografii

Istota skutecznych negocjacji na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia

Wstęp    3

Rozdział I. Negocjacje w ujęciu modelowym    4
1. Pojęcie negocjacji    4
2. Cele i techniki negocjacji    8
3. Struktura procesu negocjacyjnego    13
3.1. Diagnoza sytuacji    15
3.2. Definiowanie kwestii negocjacyjnych    16
3.3. Przygotowanie argumentów    16
3.4. Analiza drugiej strony    18
3.5. Budowa zespołu negocjacyjnego    19
4. Style negocjacji    19
5. Błędy w negocjacjach    24

Rozdział II. Zastosowanie negocjacji w instytucji    26
1. Rodzaje negocjowania    26
1.1. Negocjacje pozycyjne    26
1.2. Negocjacje integracyjne    29
1.3. Negocjacje wielostronne    35
2. Znaczenie wyników negocjacji dla instytucji    38

Rozdział III. Uwarunkowania skutecznych negocjacji    41
1. Cechy dobrego negocjatora    41
2. Dobór warunków    47
3. Zasady prowadzenia rozmów    55
4. Dobre zakończenie negocjacji    60
5. Renegocjacje    62

Rozdział IV.  Diagnoza uwarunkowań strukturalnych negocjacji w Narodowym Funduszu Zdrowia    68
1. Charakterystyka instytucji    68
2. Założenia empiryczne    71
1. Prezentacja wyników analizy    73
2. Wnioski końcowe    77

Zakończenie    78
Załączniki    81
Bibliografia    83
Spis tabel i rysunków    85

image_pdf