Istota i pojęcie samorządu zawodowego

pierwszy rozdział pracy magisterskiej o objętości 32 stron

Rozdział 1. Istota i pojęcie samorządu zawodowego. 1

1.1. Geneza i miejsce samorządu zawodowego obecnie. 1
1.2 Podział samorządu zawodowego według zawodów wykonywanych. 6
1.3 Pojęcie tajemnicy zawodowej w ramach samorządu zawodowego. 12
1.4 Ustawodawstwo polskie obowiązujące w zakresie wolnych zawodów 17

image_pdf